Tot i que la Intersindical-CSC seguim defensant que, segons els nostres càlculs fets públics fa un mes, el salari mínim català hauria de 1.320 euros, entenem que la proposta de salari mínim de referència del Govern de 1.239,5 euros com un punt de partida raonable i en especial celebrem que la metodologia de càlcul hagi estat similar a la nostra, sobretot pel que fa a la referència del 60% del salari mitjà.

Aquest podria suposar un primer salt de cara a un salari mínim català digne, amb l’horitzó sempre dels 1.320 euros o més, en funció de l’evolució de la resta de salaris i del cost de la vida. Cal tenir en compte, de fet, que un eventual increment del salari mínim impactarà i farà créixer també el salari mitjà, cosa que provocarà que, tan aviat com s’implementin els 1.239,5 euros, aquesta xifra ja haurà quedat superada perquè deixarà de representar el 60% del salari mitjà. Per això, fins i tot amb la metodologia del Govern, cal entendre aquest com un primer pas cap a un salari mínim més ambiciós.

Lamentem, en tot cas, que el Govern segueixi recolzant-se exclusivament en els agents socials de sempre per implementar aquestes mesures i ni tan sols hagi contactat durant aquest procés amb la Intersindical-CSC, únic sindicat que s’havia mullat i havia treballat una proposta seriosa de salari mínim. Esperem que ara arribi el moment d’asseure’ns per presentar i contrastar els respectius càlculs i mirar de crear sinèrgies per avançar cap a aquesta reivindicació imprescindible per dignificar el treball a Catalunya.

Reclamem que els càlculs de l’impacte pressupostari siguin el més ràpids possibles i que, durant la primera meitat del 2020, comencin a aplicar-se mesures per fer efectiu aquest salari mínim, tant pel que fa a les retribucions de la Generalitat i del seu sector públic, com amb obligacions cap a les empreses i entitats contractistes o que ofereixen serveis concertats per a l’administració.

L’objectiu final, en tot cas, ha de ser que la Generalitat tingui plenes competències per establir un salari mínim digne i adequat als estàndards internacionals realment obligatori a tots els sectors. Un objectiu que s’assolirà completament a partir del moment en què la República catalana sigui una realitat, però això no treu que les forces sobiranistes catalanes haurien també de fer ús de la seva capacitat de pressió actual per forçar el govern espanyol a facilitar aquesta mesura com una de les seves prioritats de cara a una eventual investidura, junt amb la resta d’exigències per a una resolució democràtica del conflicte polític i el rescat de tots els drets.

Celebrem de nou que una reivindicació que fins ara havíem defensat pràcticament en solitari s’hagi situat en una posició de centralitat. La pugna per una vida digne per a la classe treballadora i pel repartiment de la riquesa ha de recuperar la rellevància que requereix en un moment en què el conflicte social s’ha aguditzat i en què els treballadors i treballadores hem vist tan minvats els nostres drets i qualitat de vida. En aquest sentit, instem als sindicats CCOO i UGT i a les patronals Foment i Pimec a que empenyin en aquesta línia i entenguin que el camí de la precarietat ja no és transitable i que cal dignitat social i nacional per fer realment efectiu un salari mínim català digne.

Reclamem als ajuntaments i a la resta d’institucions i món local que impulsin estudis similars sobre el cost i una calendarització ràpida per establir també en aquest camp un salari mínim equivalent entre els empleats públics i les empreses i entitats contractistes.

Font:

Intersindical - Confederació Sindical Catalana