Els resultats de l’atur registrat al mes de març reflecteixen la situació que ha provocat l’emergència sanitària de la COVID-19, i l’estat d’alarma i la paràlisi econòmica que se’n han derivat. Com sempre les persones amb ocupacions en condicions laborals més precàries han estat les primeres en sortir expulsades del mercat de treball.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes de març de 2020 deixa una xifra de 417.047 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa un increment interanual del 5,4% (21.307 aturats i aturades registrats més que fa un any). A Espanya són 3.548.312 les persones que romanen desocupades, amb un augment del 9%.

Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un augment de 21.833 persones aturades (5,5% més). La població menor de 25 anys registra una reducció de 182 joves sense feina (0,6%) respecte l’any anterior i fa que a Catalunya hi hagi un total de 31.313 joves que cerquen feina sense èxit. Respecte el febrer, l’atur juvenil ha augmentat en un 7% i 2.036 joves sense feina més.

Aquestes xifres no inclouen les persones afectades per Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació i què, a dia d’ahir, eren 571.363, amb més de 76 mil expedients oberts. Tampoc comptabilitza les persones que s’han quedat sense ocupació i que poden haver tingut dificultats a l’hora de registrar-se com desocupades. Per tant s’ha de preveure que l’escenari és més crític del que les dades reflecteixen en aquest moment.


ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT

Respecte el març de 2019, ha augmentat el nombre de persones aturades en tots els sectors. Els serveis encapçalen l’augment en un 7,8% i 22.091 persones desocupades més, la construcció ho fa en un 5,1% i 1.560 persones més i la indústria en un 3,2% més i 1.400 persones a l’atur.
Respecte el mes anterior, la construcció encapçala l’increment de l’atur en un 8,6% i 2.552 persones més, el segueix el sector serveis amb un augment del 6,1% i 17.620 persones aturades més i la indústria ho fa en un 3,2% i 1.377 persones desocupades.


ATUR PER SEXES

Les dones representen el 56% del total de persones desocupades. El comportament per sexes ha estat ben diferent. Si bé els homes incrementen l’atur en un 7,6% respecte el març de 2019, les dones ho fan en un 3,7%. En canvi, l’evolució respecte el mes de febrer mostra com els homes han augmentat l’atur en un 6,9% mentre que les dones ho han fet en un 4,5%.


CONTRACTACIÓ REGISTRADA

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de març és de 181.948, dels quals el 83,4% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2019, s’han signat 72.155 contractes menys (28,4% de reducció). En aquest període, la contractació indefinida ha caigut en un 21,5% i la temporal en un 29,6%.

Respecte el mes de febrer, s’han signat 55.420 contractes menys (23,4% de reducció). Aquesta davallada es dona, sobretot, per la disminució significativa de la contractació temporal (24,2% menys), però també de la indefinida (19% de reducció).

Font: CCOO de Catalunya

Font:

realitat